Kryptovaluta

Kryptovaluta

Kryptovaluta er en form for valuta som kun eksisterer digital. Du kan ikke ta eller kjenne på denne valutaen, men du kan eie den eller overføre eierskap til andre ved bruk av elektroniske enheter. Kryptovaluta vokser veldig. Det er en kjempestor industri som krever at du følger med på flere ting samtidig. Du må helst kunne litt om hvordan valuta fungerer. Her trenger du ikke noen spesielt dype kunnskaper, men litt generelle kunnskaper er veldig fint. Du burde også sette deg inn i hvordan aksjer fungerer. Ikke den delen av aksjer som går på eierskap, stemmeretter og valg av selskapets funksjoner. Du må sette deg inn i psykologien til markedet. Hvordan kjøpe bitcoin og når burde du selge det? Hvem er det som er de store aktørene og hvorfor er det nettopp disse? Det er ikke så mye hokus pokus i denne bransjen, men det krever tid og tilgang på informasjon.

Kryptovaluta og identitet

Kryptovaluta er en digital valuta som bruker kryptografi for å sikre systemet og transaksjonene. Kryptografien skjuler informasjon om kjøper og selger, og annen viktig informasjon fra alle andre enn autoriserte personer som har tillatelse til å se denne informasjonen. Tar vi Bitcoin som et eksempel vil det da være kjøpere og selgere som overfører eierskap i Bitcoin ved å bruke Bitcoin nettverket hver dag. Når noen som helst går inn i Bitcoin nettverket for å se hvem som gjør hva som kommer alle personene opp med et nummer. Det vil si at vi ikke vet hvem som er bak disse numrene, med unntak av Bitcoin systemet selv, som har tilgang på denne informasjonen. Vi og andre uten autorisasjon ser kun numre på personene. Disse numrene er numrene på lommebøkene til folk. Så du ser med andre ord kun lommebøkene til folk og hvordan en lommebok overfører Bitcoin til en annen lommebok på et spesifikt tidspunkt til en spesifikk pris. Dette gjør at man kan lett se hva som skjer inne i valutaen selv om du ikke vet hvem som kjøper hva.

Hvem styrer kryptovaluta?

Kryptovaluta er et uregulert betalingsmiddel. Det betyr at det ikke er en sentral bank eller annen institusjon som regulerer eller garanterer for valutaen. På denne måten kan det hende at det er færre folk som har tillit til kryptovaluta enn vanlig valuta. Når det er sagt kom den engelske sentralbanken ut med en kryptovaluta RSCoin for nettopp å styrke tillitten til en type kryptovaluta. RSCoin er det den engelske sentralbanken som har ansvar for og ikke medlemmene av et nettverk som i tilfelle med Bitcoin.

Denne mangelen av en sentral enhet gjør at det blir vanskelige å stabilisere kursen på valutaen når valutaen kommer under angrep fra en større menge personer som ønsker å manipulere kursen ved hjelp av aktiv handel i valutaen. Vanlig valuta blir stabilisert når slike ting skjer ved hjelp av den lokale sentralbanken.