Strøm

Strøm og priser 

Det er veldig lett å snakke om strøm og priser på strøm. Skal det være noe som helst er det viktig at dette gjøres på best mulig måte, og på billigst måte. Vi er jo alle mennesker og vi mennesker vil jo gjerne at de som gir oss noe betaler for deg. Da må det også forventes at vi som får noe også får betalt for det. Ta deg betalt og betal for det du får. Da vil du få mer respekt og du vil ha en sterkere ro i kroppen. I den grad du ser på strøm og hvordan prisene på strøm fungerer så vil du raskt se at det koster penger å bruke strøm. Hvorfor det skal koste så mye penger kan det være forskjellige meninger om. Vi skal se litt på noen av de sterkeste meningene og hvordan det kan på en så god måte kan koste så mye. Pris er noe som endrer seg hele tiden.  

Strømprisen 

Du kan selv velge strømprisen, let derfor lenge etter billig strøm. Dette er den delen av strømregningen som du har full kontroll over. De fleste bruker tre forskjellige avtaler: spotpris, variabel pris og fast pris.  

Spotpris er ofte kalt markedspris fordi den reflekterer prisen på Nord Pool børsen og et tillegg. Tillegget varierer fra leverandør til leverandør og er en viktig del av hvorfor strømprisen varierer fra selskap til selskap. Markedspris gir billig strøm over tid. Du betaler når prisen går opp og betaler mindre når prisen går ned. 

Variabel pris eller standard variabel pris som den vanligvis heter er ofte bruk. Her følger også prisen markedet med en forsinkelse på 14 dager. Dette gir kjøperne litt forvarsel når prisene endrer seg. Denne gir litt mer trygghet enn markedsprisen, som noen finner beroligende.  

Fastpris er en avtale hvor du betaler en fast pris per kWh hver måned. Avtalen er spikret over tid og begrenset til en viss periode. Denne avtalen er ikke billigst, men den gir trygghet. 

Hvordan bytte strømleverandør? 

Det er ikke noe vits å være lojal mot en strømleverandør. Er strømmen billigere et annet sted er det bare å bytte. Det er veldig enkelt å bytte leverandør. Det tar et par tastetrykk. Det er viktig at du bytter strømleverandør ofte slik at du unngår å sitte i dyre avtaler som koster deg mer enn det du trenger å betale. Byttet skjer ved at du tar kontakt med din nye leverandør og sier at du vil bruke de. De fikser resten. 

Ta derfor ordet fra din munn og plasser den på tastaturet. Du kan få til det du må ved å sette i gang i dag og gjøre det som du må. Du må nemlig bruke all din tid på å gjøre det du kan for å få til det som trengs. Bytt ved å søke deg frem til den leverandøren som gir deg minst mulig å betale, men mest mulig for pengene dine.